theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, training, coaching, quản lý, tạo động lực và phát triển nhân viên.
 • Xây dựng, quản lý và vận hành bộ phận CSKH (trực tiếp và qua điện thoại), đảm bảo sự hài lòng của tất cả khách hàng và đạt mục tiêu chung của công ty.
 • Xác định, xây dựng, cải tiến các quy trình, tiêu chuẩn CSKH nhằm nâng cao hiệu quả của bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm tư vấn giải pháp, định hướng và trực tiếp giải quyết các vấn đề, tình huống khó từ khách hàng.
 • Có định hướng, kế hoạch & kiểm soát hoạt động - nguồn lực chi phí của bộ phận hiệu quả và hợp lý.
 • Các công việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: QTKD, Thương mại, QT NH-KS,… 
 • Có kiến thức về CSKH, hiểu biết về ngành F&B 
 • Kỹ năng xây dựng & quản lý đội ngũ
 • Kỹ năng training hướng dẫn, truyền đạt cho nhân viên
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý, xắp xếp công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch cho quý, năm
 • Kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục 
 • Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 3 năm trong ngành F&B, Hospitality,…
 • Ưu tiên ứng viên từ các hệ thống chuỗi nhà hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Distribution Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Event Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center Manager

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Field Training Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Senior Purchasing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Training Operations Excellence Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Operation Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CRM Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.