theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Theo dõi, kiểm soát quản lý công nợ phải trả;
 • Đối chiếu, đối soát công nợ nhà cung cấp và hoàn thành hồ sơ thanh toán,
 • Kiểm duyệt số lượng, kiểm duyệt giá nhập kho vào hệ thống & nhập liệu nhập kho phát sinh.
 • Kiểm tra, xem xét tính pháp lý của các hợp đồng thương mại, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua nguyên liệu, hàng hóa, trang thiết bị và tài sản của công ty;
 • Lập báo cáo công nợ phải trả hàng tuần, tháng, hoặc các báo cáo khác theo nhu cầu cấp trên;
 • Đảm bảo tính chính xác/kịp thời của các các hồ sơ thanh toán.
 • Chịu được áp lực với khối lượng công việc lớn.
 • Hoàn thành các công việc được phân công.
 • Liên hệ, phối hợp phòng ban để thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan.
 • Đề xuất các giải pháp để thực hiện công việc nhanh, chính xác, đúng
 • Những việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kế toán, Tài chính,....
 • Có kiến thức chuyên môn về Kế toán công nợ, Chứng từ xuất nhập
 • Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc có hiệu quả.
 • Sử dụng tốt MS Office
 • Tỉ mỉ cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.
 • Tối thiểu 1 năm kế toán công nợ, đối soát chứng từ

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior FP&A Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.