theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện quy trình tuyển dụng các vị trí tại khối văn phòng, hoặc nhà hàng theo sự phân công

Triển khai đăng tin, tạo nguồn trên các kênh tuyển dụng

Tổ chức sắp xếp phỏng vấn

Đàm phán, thỏa thuận mức lương và tiếp nhận nhân sự  mới

Theo dõi và cập nhật về hồ sơ ứng viên và quá trình ứng viên mới cho tới khi hết thời gian thử việc

Quản trị nội dung Fanpage tuyển dụng

Báo cáo cập nhập tình hình tuyển dụng với Trưởng bộ phận

Job Requirement

Tốt nghiệp trường ĐH có chuyên ngành liên quan hoặc kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thông thạo tuyển dụng các vị trí, cấp bậc khác nhau

Ưu tiên đã từng tuyển dụng mass các vị trí tại khối nhà hàng,thực phẩm,khách sạn.,... khối bán lẻ

 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.