theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý kho với hơn 10.000 SKU, điều phối nhập xuất hàng hóa, lên lịch vận chuyển đi các tỉnh, lên kế hoạch nhập hàng với đa chủng loại và nhiều NCC khác nhau.
 • Theo dõi số liệu nhập xuất tồn kho, đảm bảo số liệu tồn kho phải đúng với số lượng hàng tồn thực tế, sắp xếp lịch phân hối hàng đi các nơi trong thành phố & tỉnh sao cho tiết kiệm chi phí nhất có thể tuy nhiên phải phù hợp với vận hành của nhà hàng.
 • Đảm bảo nhập xuất hàng đúng & đủ theo yêu cầu.
 • Quản lý nhân viên chuyên nghiệp, biết phân công công tác phù hợp & hiệu quả, đối xử hòa nhã với nhân viên dưới quyền, đồng nghiệp, đối tác.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế,... 
 • Am hiểu về thực phẩm
 • Kỹ năng quản lý, điều phối kho vận
 • Kỹ năng quản lý nhân sự
 • Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 5 năm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center & Customer Service Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Event Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center Manager

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Field Training Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Senior Purchasing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Training Operations Excellence Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Operation Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CRM Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.