theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Công việc kế toán kho

 • Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.
 • Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu
 • Đối chiếu công nợ nhập – xuất hàng hóa, định kỳ lập biên bản xác minh công nợ theo qui đinh
 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
 • Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Kho; đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan đến công việc của Kế toán kho.

2. Công việc tính giá thành

 • Kiểm soát việc xuất nguyên vật liệu theo BOM, tiêu hao nguyên vật liệu theo qui định.
 • Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.
 • Thực hiện các bước của tính giá thành.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính. 
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
 • Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tư về thuế VAT, TNDN, TNCN … 
 • Trung thực, cẩn thận, thân thiện và tính kỷ luật cao.
 • Tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc
 • Khả năng làm việc độc lập cao.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về Giá thành trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn theo mô hình chuỗi.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kế Toán Tổng Hợp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kế toán Thanh toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.