theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy trình tài chính kế toán (TCKT) do Tập đoàn ban hành và các quy trình kiểm soát đặc thù của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.
 • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật và nội bộ, không để xảy ra sai sót trọng yếu, ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
 • Tổ chức triển khai hệ thống tài khoản chi tiết, bộ mã doanh thu/chi phí/mã bộ phận chi tiết cho mục đích hạch toán quản trị, phục vụ công tác kiểm soát phân tích tài chính.
 • Có hệ thống kế toán quản trị khoa học, mạch lạc.
 • Kiểm soát việc chuyển dữ liệu kế toán từ các phần mềm đặc thù/POS lên hệ thống FAST   - Đảm bảo dữ liệu kế toán được chuyển lên hệ thống FAST đầy đủ, chính xác
 • Tổ chức công tác hạch toán, lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế theo quy định của Pháp luật và phục vụ nhu cầu quản trị của Công ty.
 • Có hệ thống dữ liệu TCKT đầy đủ, chính xác, kịp thời, tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn kế toán nội bộ Tập đoàn, chuẩn mực TCKT và các nhu cầu quản trị. Các báo cáo được nộp đầy đủ, chính xác, đúng hạn và không có sai sót trọng yếu.
 • Thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo kiểm toán được phát hành đúng hạn với kết quả trung thực và hợp lý, không có sai sót trọng yếu.
 • Tổ chức thực hiện các đầu việc liên quan đến TCKT (theo phân công của tổ dự án) để xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm TCKT, đảm bảo quy trình hạch toán tự động phục vụ việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị kịp thời, đầy đủ, thông tin chuẩn hóa, đơn giản hóa.
 • Có hệ thống phần mềm TCKT đáp ứng được mô hình vận hành và yêu cầu quản trị. Dự án được triển khai đúng tiến độ, kết quả tốt.
 • Tổ chức và kiểm soát thực hiện việc tuân thủ các quy định pháp luật về thuế (kê khai, nộp thuế định kỳ, quyết toán thuế hàng năm).      Kê khai và nộp thuế đúng hạn, không làm phát sinh các khoản phạt lớn do sai sót, chậm nộp. Các khoản thuế phải nộp là tối ưu và tuân thủ các quy định của Pháp luật.
 • Tổ chức giải trình và cung cấp hồ sơ khi có thanh tra/kiểm tra thuế của Cơ quan thuế và các Cơ quan hữu quan. Kết quả thanh tra không có các vấn đề, sai sót trọng yếu, tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kiểm kê hàng hóa định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Xác định chính xác hàng hóa tồn kho.
 • Xử lý kết quả sau kiểm kê theo đúng quy trình kiểm kê hàng hóa do công ty ban hành.
 • Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tài sản của Công ty tuân thủ đúng quy trình QLTS, đảm bảo quản lý được đầy đủ các thông tin về danh mục tài sản tại từng cơ sở/bộ phận, tình trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản. Kiểm soát được chặt chẽ tình trạng tài sản của Công ty, không có tình trạng mất mát, thiếu hụt tài sản; không có tình trạng tài sản dư thừa/hỏng hóc mà không được xử lý; không mua mới khi các đơn vị khác trong Tập đoàn có tài sản dư thừa cùng loại.
 • Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng quy định của Tập đoàn và Công ty.
 • Phát hiện kịp thời được tình trạng và giá trị tài sản sau kiểm kê. Xử lý kết quả sau kiểm kê theo đúng quy định QLTS do công ty/TĐ đã ban hành.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn theo mô hình chuỗi.
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
 • Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tư về thuế VAT, TNDN, TNCN …
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
 • Trung thực, cẩn thận, thân thiện và tính kỷ luật cao.
 • Tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc
 • Khả năng làm việc độc lập cao.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kế toán Thanh toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Kế Toán Kho và Giá Thành

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

[HCM] NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG FULL TIME/PART TIME

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.