theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Nhiệm vụ 1: Triển khai, thực hiện chiến lược / kế hoạch kinh doanh

 • Phối hợp với phòng kinh doanh, tiếp thị để xây dựng kế hoạch bán hàng và marketing cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.
 • Tổ chức, giám sát và theo dõi các chương trình khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Tiến hành nghiên cứu thống kê, thu thập dữ liệu, phân tích nghiên cứu thị trường, cung và cầu thị trường F&B và đối thủ cạnh tranh.

Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chi phí, ngân sách

 • Lập ngân sách hoạt động hàng năm, giám sát thực hiện ngân sách đã được phê duyệt; phân tích, đánh giá, đề ra các biện pháp khắc phục trong trường hợp có chênh lệch ngân sách đặc biệt là bội chi, đảm bảo lợi nhuận thực cho hệ thống nhà hàng. 
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả các chi phí vận hành hệ thống nhà hàng, đảm bảo việc sử dụng vật tư tiêu hao hợp lý, hiệu quả.
 • Lập các báo cáo tài chính, phân tích tình hình lãi lỗ,… để đưa ra các giải pháp kịp thời để cải thiện doanh thu cho nhà hàng.

Nhiệm vụ 3: Điều hành hoạt động kinh doanh của các cửa hàng

 • Triển khai các kế hoạch hoạt động tháng xuống từng cửa hàng
 • Tổ chức các cuộc hợp đột xuất, định kỳ để theo dõi, triển khai các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
 • Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu và doanh số được giao
 • Thực hiện các báo cáo về doanh thu, chi phí và tài chính.

Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự

 • Xây dựng định biên nhân sự, mô tả công việc, cơ cấu lương… cho tất cả các nhân viên trong hệ thống chuỗi nhà hàng phụ trách.
 • Xây dựng được một đội ngũ nhân sự mạnh cả về chất và lượng: tham gia tuyển dụng, đào tạo và chủ trì các chương trình phát triển nhân viên. Quản lý công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên kế thừa.

Nhiệm vụ 5: Các công việc khác liên quan

 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương… Trực tiếp đại diện nhà hàng giải quyết các vấn đề liên quan trong thẩm quyền.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và yêu cầu của Operations Director.
 • Báo cáo công việc định kỳ thường xuyên (tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất cho Operations Director về kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: QTKD, Kinh tế, NHKS, du lịch,…
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty về F&B, khách sạn,...
 • Am hiểu thị trường F&B. Có kinh nghiệm quản lý và vận hệ thống chuỗi nhà hàng.
 • Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc có hiệu quả.
 • Có tính sáng tạo, năng động và cầu tiến.
 • Có khả năng lãnh đạo, đàm phán tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, trình bày tốt
 • Kỹ năng quản lý con người dựa trên cảm xúc và tư duy
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và đào tạo chuyên môn
 • Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và kỹ năng soạn thảo văn bản.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center & Customer Service Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Distribution Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Event Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center Manager

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Field Training Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Senior Purchasing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Training Operations Excellence Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CRM Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.