theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Triển khai chiến lược tài chính và kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty: MTP, AOP, FC.
 • Phối hớp với nhà tư vấn chuyên nghiệp, BTC tập đoàn lập Due Diligence và phân tích cho các giao dịch sáp nhập, mua bán (M&A) hoặc thoái vốn.
 • Tổ chức xây dựng, kiểm soát báo cáo PL: 

- Đảm bảo nguồn dữ liệu lịch sử cung cấp cho các BP liên qua khi xây dựng ngân sách/ Forecast chất lượng: đầy đủ, chính xác, chi tiết, đúng thời hạn trong phạm vi mảng phụ trách.

- Xây dựng các models hiệu quả nhằm đáp ứng thông tin kịp thời nhanh chóng, chính xác, chi tiết theo yêu cầu nhằm hỗ trợ BGĐ ra quyết định trong kinh doanh.

- Thực hiện các BC mảng phụ trách (PL, CAPEX, BS, NWC, CF)

- Đánh giá nhận diện rủi ro & quản lý rủi ro của bộ phận trong phạm vi phụ trách.

 • Lập kế hoạch, triển khai dự án tự động hóa nhằm tăng tốc độ xử lý và tối ưu hóa hiệu quả và dịch vụ.
 • Xây dựng ổ dữ liệu phòng MA, tự động hóa thông qua Data warehouse (phối hợp cùng IT) sẵn sàng phục vụ cho các mục đích báo cáo, giảm thiểu việc thực hiện manual.
 • Kiểm soát, đối chiếu số liệu với phòng FA theo yêu cầu quy trình khóa sổ.
 • Hướng dẫn, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế thừa.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Tài chính, Kế toán – Kiểm toán,…
  Hiểu về:   
 • Kế hoạch ngắn hạn/ trung hạn/ dài hạn được phê duyệt.
 • Báo cáo phân tích sáp nhập, mua bán, hoặc thoái vốn (nếu có) được lập và phê duyệt.
 • Báo cáo BS, PL, CF, NWC trong MFPR
 • Báo cáo Power BI
 • Báo cáo MOR/ S&OP
 • Báo cáo phân tích, đánh giá đầu tư (ROI, IRR, Payback,…)
 • Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 3 năm. Ưu tiên ứng viên ngành F&B.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Chứng từ (Kinh nghiệm Kế toán Công nợ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.