theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận đơn hàng từ các phòng ban .
 • Tổng hợp nhu cầu mua hàng của các phòng ban / bộ phận
 • Đặt hàng nhà cung cấp .
 • Theo dõi, kiểm soát các đơn đặt hàng, hợp đồng từ khi ký kết cho đến khi giao hàng cho bộ phận sử dụng, giải quyết các vấn đề phát sinh như chất lượng, thời gian giao hàng…phản ảnh tình trạng đơn hàng với bộ phận yêu cầu.
 • Theo dõi hàng nhập hàng vào kho, kiểm soát số lượng, chất lượng hàng nhập kho theo hợp đồng;
 • Theo dõi kiểm soát và tổng hợp các đơn mua hàng, Quản lý công nợ, làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp (số tiền, thời hạn và tiến độ thanh toán);
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo mật tất cả thông tin liên quan đến hàng hóa, giá cả, nhà cung cấp, nhà sản xuất;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đăng trở lên các ngành: Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, Kế toán,… 
 • Hiểu biết về ngành Thu mua 
 • Tin học văn phòng MS Office tốt
 • Quản lý công việc hiệu quả
 • Cẩn thận, chủ động trong công việc
 • Kinh nghiệm vị trí liên quan tối thiểu 1 năm
 • Ưu tiên ứng viên ngành F&B, Hospitality

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center & Customer Service Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Distribution Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Event Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center Manager

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Field Training Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Training Operations Excellence Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Operation Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CRM Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.