theme_color="#ff7e29">

Welcome To Talentnetwork

Join Nova FnB Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo vận hành của toàn bộ cửa hàng.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo. Đề xuất giải pháp và thực thi.
 • Đào tạo nguồn lực kịp thời theo NSO
 • Quản lý cửa hàng FnB hoạt động để duy trì và phát triển nhà hàng ở mức cao nhất của tiêu chuẩn
 • Đánh giá và đề xuất Phương pháp cải thiện năng lực vận hành của nhà hàng 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH các ngành: Quản trị kinh doanh, Nhà hàng – Khách sạn, Kinh tế,…
 • Kỹ năng quan sát, nhìn nhận, phân tích và xử lý vấn đề
 • Am hiểu về vận hành nhà hàng, hệ thống chuỗi
 • Có nhận thức tốt và rõ ràng về dịch vụ Khách Hàng
 • Có kinh nghiệm thực hiện đào tạo: đứng lớp và đào tạo chuyên môn
 • Có kinh nghiệm quản lý hoạt động đào tạo một cụm nhà hàng nhỏ
 • Có kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn, quy chế, quy trình vận hành chuỗi F&B
 • Có kỹ năng quan sát, nhìn nhận, phân tích và xử lý vấn đề 
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Từng làm vận hành Nhà Hàng là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center & Customer Service Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Distribution Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Event Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Call Center Manager

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Field Training Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Senior Purchasing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Operation Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CRM Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.